§İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere  Bakanlıkça belgelendirilmiş;

ü MÜHENDİS,
ü MİMAR,
ü TEKNİK ELEMAN.
ØTeknik öğretmenler (Teknik Eğitim Fakültesi mezunları),
ØFizik bölümü mezunları(Ünv.),
ØKimya bölümü mezunları(Ünv.)
Øİş sağlığı ve güvenliği programı mezunları(2 yıllık).

C Sınıfı İGU (3 Yıllık) + Eğitim+Sınav           B Sınıfı İGU

  B Sınıfı İGU (4 Yıllık) + Eğitim+Sınav            A Sınıfı İGU

ØB Sınıfı: İSG Yüksek Lisansı yapanlara sınavla,
ØA Sınıfı: 5 yıllık Bakanlık Müfettiş ve Uzmanlarına;

  İSG Doktorası yapanlara ve

  10 yıllık Genel Müdürlük çalışanlarına sınavla da verilir.

Ø Az Tehlikeli Sınıfta         A, B ve C Sınıfı,
Ø Tehlikeli Sınıfta              A ve B Sınıfı,
Ø Çok Tehlikeli Sınıfta       A Sınıfı Sertifikalı İş Güv. Uzmanları çalışabilirler.
Øİş Güvenliği Uzmanları çalışma Süreleri:
İş Güvenliği Uzmanlığı (İGU) Çalışma süresi ( çalışan * dk /ay) Tam zamanlı İGU (çalışan)
Az Tehlikeli Sınıfta 10 1000
Tehlikeli Sınıfta 20 500
Çok Tehlikeli Sınıfta 40 250

(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
b) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) Diğer işyerlerinden;