İş güvenliği uzmanlığı yapan memura ödenecek ücret
1- Memurlara iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı görevi verilebilir.

2- İSG Uzmanlığı yapacak memurların gerekli belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

3- Gerekli belgeye sahip olan memurlar, asli görevlerinin yanında ve belirlenen çalışma sürelerine riayet ederek bu görevi yapabilecektir.

4- Aynı kurumda İSG uzmanlığı için memura ek görev verilirken, amirin bu görevi vermesi yeterlidir. Ancak memur başka bir kuruma görevlendirilecekse, personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı gereklidir.

5- Görev verilen personel, her saat için, 200*maaş katsayısı üzerinden ilave ödeme alacaktır. Bu ödemeen sadece damga vergisi kesilecektir. Bu ödemeler ayda 80 saati geçemeyecektir. Buna göre 80 saat İSG uzmanı olarak görev verilen bir memur, 80*200* 0,076998= 1.231 lira alabilecektir

Maliye Bakanlığı yazısında ise buna ek olarak, kurum personelinden İSG uzmanı olarak çalıştırılacaklar ile hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak personele yapılacak ödemeler için iki ayrı ekonomik kod açıldığı belirtilmiş ve ödemelerin bu kodlar üzerinden yapılması istenmiştir