EK-6 AVRUPA BİRLİĞİ TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞIDIĞI RİSKLER- RİSK KOMBİNASYONLARI
Risk No 
Açıklaması
R14/15  Su ile kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli reaksiyon.
R15/29  Su ile temasta zehirli ve kolay alevlenebilir yanıcı gaz çıkarır.
R20/21  Solunması halinde/deri ile temasta sağlığa zararlıdır.
R20/22  Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlı.
R20/21/22  Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlı.
R21/22  Deri ile temasta/yutulduğunda sağlığa zararlı.
R23/24  Solunduğunda ve deri ile temasta zehirlidir.
R23/25  Solunduğunda ve yutulduğunda zehirlidir.
R23/24/25  Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.
R24/25  Deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.
R26/28  Solunduğunda ve yutulduğunda çok zehirlidir.
R26/27/28 Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda çok zehirlidir.
R27/28  Deri ile temasta ve yutulduğunda çok zehirlidir.
R36/37  Gözleri ve solunum sistemini tahriş eder.
R36/38   Gözleri ve deri tahriş eder.
R36/37/38  Gözleri solunum sistemini ve deriyi tahriş eder.
R37/38  Solunum sistemini ve deriyi tahriş eder.
R39/23  Zehirli: Solunduğunda geri dönüşü mümkün olmayan ciddi tehlike.
R39/24  Zehirli: Deri ile temasta geri dönüşü mümkün olmayan ciddi tehlike.
R39/25  Zehirli: Yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan ciddi tehlike.
R39/23/24  Zehirli: Solunduğunda deri ile temasda geri dönüşü mümkünolmayan çok ciddi tehlike.
R39/23/25  Zehirli: Solunduğunda yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayançok ciddi tehlike.
R39/24/25  Zehirli: Deri ile temasında ve yutulduğunda geri dönüşü mümkünolmayan çok ciddi tehlike.
R39/23/24/25  Zehirli: Deri ile temasında yutulduğunda ve solunduğundageri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/26  Çok zehirli: Solunduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/27  Çok zehirli: Deri ile temasında geri dönüşü mümkün olmayan çokciddi tehlike.
R39/28  Çok zehirli: Yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok cidditehlike.
R39/26/27  Çok zehirli: Deri ile temasında ve solunduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/26/28  Çok zehirli: Solunduğunda ve yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/27/28  Çok zehirli: Yutulduğunda ve deri ile temasında geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R39/26/27/28  Çok zehirli: Solunduğunda deri ile temasında ve yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan çok ciddi tehlike.
R40/20  Zararlı: Solunduğunda geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olabilir.
R40/21  Zararlı: Deri ile temasında geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olabilir.
R40/22  Zararlı: Yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olabilir.
R40/20/21  Zararlı: Solunduğunda ve deri ile temasında geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olabilir.
R40/20/22  Zararlı: Solunduğunda ve yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olabilir.
R40/20/21/22  Zararlı: Solunduğunda deri ile temasında ve yutulduğunda geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olur
R42/43  Solunduğunda ve deri ile temasında alerji yapabilir.
R48/20  Zararlı: Solunması ve uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/21  Zararlı: Deri ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/22  Zararlı: Yutulması ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/20/21   Zararlı: Solunması ve deri ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/20/22  Zararlı: Solunması ve yutulması ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/21/22  Zararlı: Yutulması ve deri ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/20/21/22  Zararlı: Solunması deri ile teması ve yutulması ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikeler olur.
R48/23  Zehirli: Solunması ve uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/24  Zehirli: Deri ile temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/25  Zehirli: Yutulması ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/23/24  Zehirli: Solunması ve deri ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/24/25  Zehirli: Solunması ve yutulması ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R48/23/24/25  Zehirli: Solunması yutulması ve deri ile uzun sürelitemasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R50/53  Suda yaşayan canlılar için çok zehirli su çevresine uzun vadedeolumsuz etkilerde bulunabilir.
R51/53  Suda yaşayan canlılar için zehirli su çevresine uzun vadedeolumsuz etkilerde bulunabilir.
R52/53  Suda yaşayan canlılar için zararlı su çevresine uzun vadedeolumsuz etkilerde bulunabilir.